Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Amtsvenn-Hündfelder Moor

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Amtsvenn-Hündfelder Moor

Herfst in het Hündfelder Moor [C.R.]

soortenrijk uitgestrekt veenlandschap 

Centraal in het 893 hectare grote natuurreservaat Amtsvenn-Hündfelder Moor bevinden zich uitgestrekte veen- en heideterreinen. Dankzij talrijke natuurbeheermaatregelen zoals het verwijderen van berken, vernatting en beweiding is hier een belangrijk leefgebied ontstaan voor hoogveenplanten als kleine en ronde zonnedauw, witte snavelbies en lavendelheide. Ook komt hier een grote populatie van de adder voor. In de met water volgelopen veenputten planten zich vele heikikkers en libellen voort zoals de zeldzame Noordse glazenmaker. Daarnaast komen er bijzondere broedvogels als wespendief, wintertaling, watersnip, nachtzwaluw, blauwborst en roodborsttapuit voor. 
 De Flamingoroute loopt door soortenrijke natte graslanden. De veen- en heideterreinen mogen vanwege de kwetsbaarheid alleen via het hoogveenbelevenispad betreden worden. Bovendien geeft een uitzichttoren aan de Bundestrasse 70 de mogelijkheid om ver over het kwetsbare hoogveenlandschap heen te kijken.