Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Füchte Kallenbeck

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Füchte Kallenbeck

Herfstimpressie [C.R.]

structuurrijk landschap met natte graslanden

De Flamingoroute loopt dwars door het 188 hectare grote natuurreservaat Füchte Kallenbeck. Het kreeg die status in 1988, nadat de percelen in het kader van een ruilverkaveling eigendom van het land Nordrhein-Westfalen waren geworden. Opvallend zijn de talrijke houtwallen met er bovenuit stekende eiken. Daardoor is dit op natuurlijke wijze beheerde weilandengebied kleinschalig. De structuurrijkdom is ook verbeterd door de aanleg van weidepoelen. Hieruit klinkt op warme april- en meiavonden in de schemering het luide concert van de boomkikkers. Buiten de voortplantingstijd zijn deze groene dieren, die uitstekend kunnen klimmen, in de houtwallen te vinden. Hier kunnen ook de grasmus en in sommige jaren de grauwe klauwier aangetroffen worden. In de natte graslanden bevindt zich een belangrijke broedpopulatie van de in Nordrhein-Westfalen sterkt bedreigde wulp.