Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Korenburgerveen

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Korenburgerveen

Vernat veen [B.H.]

het grootste natuurgebied van Winterswijk 

Het buitengebied van Winterswijk bestaat vooral uit kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden. Het kent echter één groot natuurgebied, het bijna 500 hectare grote Korenburgerveen. Het veen dreigde door opslag van bomen het grootse bos van Winterswijk te worden, maar door vernattingmaatregelen wordt de hoogveenkern weer groter en het veen opener. Naast het veen omvat het natuurgebied een bufferzone met weilanden, die op een natuurlijke manier worden beheerd. Op de soortenrijke- en bloemenrijke schraallanden groeien veel orchideeën en parnassia. Hier vliegt ook de zeldzame vlinder de zilveren maan.
Doordat het veen natter wordt is het een geschikt leefgebied voor de kraanvogel, die hier in de laatste jaren enkele keren is gesignaleerd. Hopelijk gaat deze vogel in een van de komende jaren in het Korenburgerveen broeden.