Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Krosewicker Feld

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Krosewicker Feld

Overstroomde weilanden [D.I.]

nat grasland met veel houtwallen

In de jaren 90 werd ten noorden van het bekende Zwillbrocker Venn 45 hectare akkerland aangekocht door de NRW-Stiftung Natur-Heimat-Kultur. Het Biologisch Station Zwilbrock heeft daarna diverse ingrepen gedaan ter bevordering van de natuur. Zo ontstond uit een nagenoeg uitgekleed cultuurlandschap een nat graslandgebied met veel houtwallen, poelen, heide, braakliggende terreintjes en moerasjes. Bijzonder zijn de vele plantensoorten van voedselarme vennen zoals moerashertshooi en moerasweegbree.
Een nevenroute van de Flamingoroute loopt langs de rand van het Krosewicker Feld. Hier vanaf zijn de verschillende natuurelementen en de aanwezige vogels goed te bekijken. Bij de poelen broeden dodaars, rietgors en diverse soorten ganzen en eenden. Het in het voorjaar overstroomde grasland trekt trekvogels aan en is een broedplek voor kievit en gele kwikstaart. Zangvogels als spotvogel, grasmus en geelgors profi teren van de vele houtwallen.