Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Kuhlenvenn

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Kuhlenvenn

Fuut [B.K.]

belangrijk gebied voor broed-en doortrekkende vogels 

Het 67 hectare grote natuurreservaat Kuhlenvenn ligt in het brongebied van de Heubach. Het voormalige veen bestaat tegenwoordig uit natte weilanden. Naast weidepoelen en periodiek overstroomde graslanden ligt centraal in het gebied het ongeveer 10 hectare grote grondwatermeer. Vanuit de uitkijkhut langs de Flamingoroute is er een goed uitzicht over dit meer. Het Kuhlenvenn herbergt een bijzonder soortenrijke broedvogelwereld. Naast weidevogels als wulp, kievit en gele kwikstaart komen er ook vele watervogels voor, zoals dodaars, fuut, grauwe en canadese gans, kuifeend en wintertaling. In de vogeltrektijd komen hier zeldzame steltlopers als groenpootruiter, zwarte ruiter en pleviersoorten voor. In de winter zijn er ook honderden ganzen en eenden te zien.
Over het natuurreservaat is het mooie boek „Vogelbeobachtungen im Naturschutzgebiet Kuhlenvenn” (ISBN-13: 978-3980830751) van Alfred Strotmann verschenen.