Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Lüntener Fischteich & Lüntener Wald

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Lüntener Fischteich & Lüntener Wald

Lüntener Fischteich [B.K.]

een heideven middenin het bos

De natuurreservaten Lüntener Fischteich (101 hectare) en Lüntener Wald (119 hectare) bestaan vooral uit uitgestrekt naaldbos, waarin restanten van het ooit opener heide-en veenlandschap bewaard zijn. Dit deelgebied is waardevol dankzij voedselarme plasjes, natte heide, hoogveenrestanten, broekbossen, enkele oude jeneverbessen en een belangrijke groeiplaats van de welriekende gagelstruiken.
Langs de Flamingoroute nodigen informatieborden uit om een wandeling naar de Lüntener Fischteich te maken. In het schilderachtige heideven, dat tot in de jaren vijftig voor viskweek werd gebruikt, komen de bedreigde amfibieënsoorten als heikikker en kamsalamander voor. Daarnaast zijn er vele zeldzame planten als moerashertshooi, moeraswolfsklauw en kleine moerasweegbree te vinden.
De acrobatische vluchten van allerlei libellen en zeldzame watervogels als de dodaars zijn vanaf een uitzichtplatform te bekijken, terwijl vanuit het bos de karakteristieke roep van de zwarte specht gehoord kan worden.