Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Vechte

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Vechte

Donderpad [D.I.]

waardevol leefgebied voor riviersoorten 

De Vechte ontspringt in de Baumbergen (Kreis Coesfeld) bij Darfeld en mondt na 182 kilometer dicht bij het Nederlandse Zwolle uit in het met het Ijsselmeer verbonden Zwarte Water. In de Kreis Borken is bijna 133 hectare van de rivier met graslanden en rivierbossen aangewezen als natuurreservaat. Reden voor bescherming zijn de min of meer natuurlijke bedding, de restanten van elzen-essenbroekbossen en de vochtige veldbies-beukenbossen met aantrekkelijke voorjaarsbloeiers.
Hoewel de passeerbaarheid voor waterdieren in de Vechte nadelig is beïnvloed door onder andere stuwen bij watermolens, komen er opmerkelijke vissoorten in voor, zoals een voor Nordrhein-Westfalen belangrijke populatie van de donderpad. Andere karakteristieke soorten zijn de ijsvogel, grote gele kwikstaart, weidebeekjuffer en watervleermuis.
De Flamingoroute passeert bij Schöppingen twee keer dit natuurreservaat. Het min of meer natuurlijke rivierlandschap is daar goed te bekijken.