Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Beschrijving van reservaten  » Witte Veen [NL]

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Witte Veen [NL]

Schotse Hooglander [B.W.]

oog in oog met Schotse Hooglanders 

De Flamingoroute loopt dwars door het Nederlandse deel van het grensoverschrijdendeheide- en veenlandschap van het Witte Veen/Witte Venn. Na het faillissement van de textielonderneming Schuttersveld in 1982 werd het Witte Veen aan de Vereniging Natuurmonumenten verkocht. Deze terreinbeherende organisatie voert hier sindsdien succesvol natuurbeheer uit, bijvoorbeeld door het opnieuw vernatten van de veenpercelen en het aanleggen van poelen en vennen. Het aanzien van het aantrekkelijke landschap wordt bepaald door een mozaïek van bos, veen, heide, grasland, poelen en vennen. 
Om het gebied open te houden grazen hier Schotse Hooglanders. Deze robuuste, niet veeleisende Schotten hebben weliswaar grootse horens maar worden als bijzonder goedmoedig beschouwd. Omdat zij zich binnen het reservaat het hele jaar door vrij mogen bewegen, kunnen zij een enkele keer de weg versperren van de bezoeker van dit landschappelijk zeer aantrekkelijk deel van de Flamingoroute.