Sie sind hier: Flamingoroute  » Natuur  » Natura 2000

De fietsroute

Bestellen van de fiets- en wandelgids:

 

- Routenpauschalen

- Contactadres voor boekingen

Natura 2000

De kamsalamander is in Europa beschermd. [D.I.]

grenzeloze natuurbescherming

Om de natuurlijke variatie in Europa veilig te stellen, heeft de Europese Unie natuurbescherming tot een gemeenschappelijke opdracht gemaakt. De vogelrichtlijn van 1979 en de habitatrichtlijn van 1992 verplichten de lidstaten bedreigde wilde planten en dieren en hun natuurlijke leefgebieden te beschermen door reservaten aan te wijzen. Deze gebieden vormen samen het Europese netwerk van Natura 2000-gebieden.

 

 

 

 

 

Meer informatie: 
www.naturschutzinformationen-nrw.de/n2000-netzwerk/de/start

natura2000.eea.europa.eu

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000